Zkoušky a měření

Tvrdoměr Brinnel

Tvrdoměr Shore A

3D měření

3D Mikroskop

DSC analýza

Index toku taveniny

Stanovení zbytku po spálení

Hořlavost

Klima-zkoušky/cyklické zkoušky

Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy

Chování při vysokých / nízkých teplotách

Zkouška pádem koule

Měření barvy 

a mnoho jiných testů