< AKTuálně

11.6. 2017 Sjezd řeky Jizery

Po úspěšné každoroční květnové akci „Do práce na kole“ se jablonecká AKT rozhodla podpořit v červnu další sportovní akci pro své zaměstnance, tentokrát sjezd řeky Jizery.

Druhý červnový víkend se tak 18 našich kolegů sešlo v údolí řeky Jizery v obci Malá Skála, aby utužilo kolektivního ducha a prověřilo své schopnosti i mimo areál firmy. Jelikož počasí vodákům přálo a všichni byli vybaveni skvělou náladou a nadšením, celá akce se velmi vydařila a myslíme si, že tímto počinem byla založena další milá tradice mimopracovních aktivit AKT Jablonec.